BC-007 คู่มือ+ข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สายปราบปราม) ชั้นสัญญาบัตร

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

–  เนื้อหาประกอบด้วย

         –  สรุปเนื้อหา กฎหมายอาญา
–  สรุปเนื้อหา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  สรุปเนื้อหา กฎหมายลักษณะพยาน
–  สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
–  สรุปเนื้อหา แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
–  สรุปเนื้อหา จริยธรรมตำรวจ
–  แนวข้อสอบครบทั้งหลักสูตร นายร้อยตำรวจ

  ราคา  250 บาท

   ผลิตโดย………..ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
  
จำหน่ายโดย……www.thebestcenter.com