คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง          

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                              

* ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ 

* การบริหารงานบุคคล 

* หลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                               

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีเบื้องต้น

* แนวข้อสอบ นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,