พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี BC-32738

280฿

รหัสสินค้า: KP-32738 หมวดหมู่:

รายละเอียด

พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี BC-32738
สารบัญ
**วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                        *อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ              *อุปมาอุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                        *คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ **วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล) *เงื่อนไขทางภาษา  พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                             *โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ       *สรุปเหตุผล พร้อมเจาะข้อสอบ     *วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเจาะข้อสอบ                                                            **วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา) *การเขียนภาษาให้ถูกต้อง *การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ *สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้ภาษาไม่รัดกุม การใช้คำไม่ถูกต้อง *การเรียงประโยค *การใช้ภาษาให้ถูกต้องและรัดกุมตามบริบทและความหมาย 3 แบบ *เทคนิคการตอบบทความ *ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ *แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญและความเข้าใจกับบทความ **วิชาภาษาอังกฤษ *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ เป็นเรื่องๆ *เจาะข้อสอบคำศัพท์ การสนทนา การอ่านบทความ *เจาะข้อสอบรวม