คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32417

270฿

รหัสสินค้า: KP-32417 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32417
สารบัญ
**วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล           -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                                      -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4.                        -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 5.                       **วิชาภาษาไทย           -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                             **วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4.                                             **วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน           -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                              **วิชาทั่วไป            -ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                           -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป         

คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32424

270฿

รหัสสินค้า: KP-32424 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 BC-32424
สารบัญ
**วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล           -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                                      -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                                       -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4.                             **วิชาภาษาไทย           -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                       -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                             **วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                                       -แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4.                                             **วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน           -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                              **วิชาทั่วไป            -ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                           -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป