คู่มือเตรียมสอบเข้าธนาคารกรุงไทย ใช้สอบทุกตำแหน่ง

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเข้าธนาคารกรุงไทย ใช้สอบทุกตำแหน่ง รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บเม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
ประวัตความเป็นมาของธนาคารกรุงไทย    *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย                                                                     *เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                       *เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                     *แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)                                                    *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ