คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ ปี 2562 BC-32448

280฿

รหัสสินค้า: KP-32448 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ ปี 2562 BC-32448
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสินและธุรกิจของธนาคารออมสิน                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                              *แนวข้อสอบ อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ (Number Series)                                              *แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา                                                                                   *แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                              *แนวข้อสอบ สถิติ  กราฟ  และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                       *แนวข้อสอบ การสรุปความ  อุปมา – อุปไมย  และตรรกศาสตร์                                      *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                      *ภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                              *ภาษาอังกฤษ *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 4.