คู่มือสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประเภท ก.และ ข. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32097

260฿

รหัสสินค้า: KP-32097 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประเภท ก.และ ข. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2561 BC-32097
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาฟิสิกส์                                                                                           *ความรู้ทางด้านเคมี                                                                                                   *เจาะข้อสอบ วิชาเคมี                                                                                              *ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                   *เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                         *เจาะข้อสอบ วิชาชีววิทยา                                                                                         *เจาะข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2