คู่มือสอบเศรษฐกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเศรษฐกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                        *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                             *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                              *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                            *ความรู้ด้าน การเงิน  การธนาคาร                                                                           *แนวข้อสอบ การเงินการคลัง                                                                           *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.