คู่มือสอบศุลการักษ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร BC-31267

270฿

รหัสสินค้า: KP-31267 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบศุลการักษ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร BC-31267
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ การเมือง                                                                                *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                               *เจาะข้อสอบ ด้านจริยธรรม และศีลธรรม                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                 *พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                           *พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                                     *เจาะข้อสอบ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                  *แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ ศุลการักษ์ ชุดที่ 2.