คู่มือสอบวิศวกร (ด้านวิชาเครื่องกล) การประปานครหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกร (ด้านวิชาเครื่องกล) การประปานครหลวง ปี 2561
สารบัญ
*หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล                                                                   *ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบบประปา(ระบบลมและท่อ)                                        *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                  *เครื่องสูบน้ำและการใช้งาน                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                          *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                           *ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                               *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                      *เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                   *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                         *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                             *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                          *แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 4.