คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT.ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                     *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                      *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                             *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                             *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                   *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า