คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30024

260฿

รหัสสินค้า: KP-30024 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30024
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                                   *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                      *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                      *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                             *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                        *ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                      *ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                                -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                 -เจาะข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                 -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม