คู่มือสอบวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                                             *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร                                                                                      *ความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตร                                                                                     *ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร                                                                                           *ความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                        -แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                            -แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร ชุดที่ 2.