คู่มือสอบวิชาความรู้ทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34725

270฿

รหัสสินค้า: KP-34725 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิชาความรู้ทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34725 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                   *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา( Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา( Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                               *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ