คู่มือสอบพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รับตัวอย่าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รับตัวอย่าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี                                                    *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริการ                                                                                               *ความรู้ด้านกาประสานงาน                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                   *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                         *แนวข้อสอบงานบริการ                                                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์