คู่มือสอบพนักงานการขาย 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานการขาย 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2563 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นของการขาย                                                                                            *การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                                  *ความรู้ด้านการตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาด                                                               *ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                            *ความรู้ด้านการบริการลูกค้า                                                                                           *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                         *แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์