คู่มือสอบบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                           *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                        *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 5.                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.