คู่มือสอบบุคลากร ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32318

270฿

รหัสสินค้า: KP-32318 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากร ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) BC-32318
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและความสามารถด้านภาษา ในการคิดวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                                            *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                     *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                   *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.