คู่มือสอบนายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นสูง                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน                                                                                      *เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                     *แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 4.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 5.