คู่มือสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สภากาชาดไทย ปี 63

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย                                                                                         *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *คามรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                             *การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                               *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์