คู่มือสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด ออกใหม่ปี 63

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วย เอกการตลาด ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*การตลาดและความสำคัญของการตลาด                                                                             *แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด                                                                *บทบาทและหน้าที่การตลาด                                                                                          *สภาพแวดล้อมทางการตลาด                                                                                          *การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์                                   *พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                                                     *ผลิตภัณฑ์                                                                                                               *การกำหนดราคา                                                                                                       *การจัดจำหน่าย                                                                                                        *การส่งเสริมการตลาด                                                                                                   *เทคโนโลยีกับการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด                                                              *การวิจัยตลาด                                                                                                                     *ตลาดองค์การ และพฤติกรรมการซื้อ                                                                                 *การตัดสินใจทางการตลาด                                                                                             *การขายโดยบุคคล                                                                                                      *การตลาดเจาะจง                                                                                                       *การตลาดในศตวรรษที่ 21 : การตลาดออนไลน์                                                                     *การตลาด 4.0 กับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล                                                                      *แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 3.