คู่มือสรุป+เจาะข้อสอบ ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ออกใหม่ 2561

80฿

รายละเอียด

คู่มือสรุป+เจาะข้อสอบ ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ออกใหม่ 2561 ฉบับปรับปรุงใหม่ -เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมหลักไวยากรณ์ที่ง่ายในการเข้าใจ -เจาะข้อสอบพร้อมอธิบายการตอบ -ตะลุยโจทย์นับกว่า 2,000 ข้อ