คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749

260฿

รหัสสินค้า: KP-34749 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34749 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                  **วิชาคณิตศาสตร์ *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                    *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                   *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                      *วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                            *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                  *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                   **วิชาความรู้ทั่วไป *ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                                *ค่านิยมคนไทย                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                                                                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ