คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718

270฿

รหัสสินค้า: KP-34718 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                           *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์          *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                     *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                 *แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ