คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี                                                                       *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                     *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                              *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                              *การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                                                                             *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ