คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         *หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                  *มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                                *หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี                                                                                               *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2                                                                                                 *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                       *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ