คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ        *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน                                                                               *การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า                            *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                                *แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                         *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                  *แนวข้อสอบด้านการค้าเสรี                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ