คู่มือสอบด้านช่างยนต์ กรมการทหารช่าง ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบด้านช่างยนต์ กรมการทหารช่าง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารช่าง            *วิชาทั่วไป (45 คะแนน)       «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                            «แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                            «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              **วิชาทหาร (15 คะแนน) *ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                  **ทฤษฎีช่างตามสาขา (40 คะแนน)) *ความรู้ด้านช่างยนต์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                         «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 4.                                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ