Sale!

คู่มือสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.) เอกการการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.) เอกการการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการองค์กร

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top