Sale!

คู่มือสอบนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

* กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ.2563

* กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ.2563

* ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. 2565

* ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* การประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล

* ความรู้ด้านหลักการวิเคราะห์

* ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินและระบบแผนที่

* ความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top