Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 296 หน้า
สารบัญ
• วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับ กปภ. (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • วิชาความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งสอบ (200 คะแนน)

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสรุป การวิเคราะห์ประเด็น และการเขียนข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top