Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป) สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 295 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top