Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป) กรมคุมประพฤติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป) กรมคุมประพฤติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ทั่วไป (40 คะแนน) ได้แก่

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ (60 คะแนน) ได้แก่

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top