LAW3110 / LAW3010 กฎหมายล้มละลาย (ชีทหลักศิลา)

79฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
LAW3110 / LAW3010 กฎหมายล้มละลาย (ชีทหลักศิลา)
(BANKRUPTCY LAW)
พร้อมส่งเฉพาะ แบบเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK
เอกสารประกอบด้วย
»หมวดที่ 1 ศาลล้มละลาย »หมวดที่ 2 ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย »หมวดที่ 3 วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย »หมวดที่ 4 วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
»หมวดที่ 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
»หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย
»หมวดที่ 7 การสอบสวนและบทกำหนดโทษ
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top