Sale!

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การเขียนหนังสือราชการภาษาไทยและอังกฤษ ++ความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

* ความรู้ด้านแผนงาน/โครงการ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

* ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

* ความรู้ด้านการควบคุมภายใน

* การอ่านจับใจความ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน

* ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

* ความรู้ด้านการใช้สื่อ (Media) ทางสารสนเทศสำหรับการนำเสนอข่าวสาร

* จรรยาบรรณในวิชาชีพ

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top