Sale!

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top