LAW3117 / LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน (ชีทหลักศิลา)

79฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
LAW3117 / LAW3066 หลักวิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชน
(PRINCIPLE OF PUBLIC PROCEDURE LAW)
พร้อมส่งเฉพาะ แบบเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK
เอกสารประกอบด้วย
»แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาลในทางกฎหมายมหาชน »ศาลในทางกฎหมายมหาชน »ประเภทของคดีในทางกฎหมายมหาชน »หลักพิจารณาของศาลในระบบกฎหมายมหาชน »การตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ »การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย »การวินิจฉัยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล »การตรวจสอบการจัดทำหนังสือสัญญา »ความหมายและลักษณะของคดีปกครอง »ประเภทของคดีปกครอง
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top