Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 308 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การบริหารแผนและโครงการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top