Sale!

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ++วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

* ความสำคัญของการท่องเที่ยว

* กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

* การพัฒนาการท่องเที่ยว

* การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

* การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

* การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

* การตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้างและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top