Sale!

คู่มือสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาอังกฤษ องค์การเภสัชกรรม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาอังกฤษ องค์การเภสัชกรรม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม • วิชาความรู้สามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

* แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top