Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป (60 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

* พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบความเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม • ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (40 คะแนน)

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top