Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 279 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป (60 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

* พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบความเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม • ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (40 คะแนน)

* การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

* การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ

* การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

* การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

* การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

* การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้

* การวัดและประเมินผลการศึกษา

* หลักสูตร

* การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

* แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบการจัดการศึกษา

* แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top