RAM1113 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชีทหลักศิลา)

85฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
RAM1113 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชีทหลักศิลา)
(CHINESSE LANGUAGE AND CULTURE)
พร้อมส่งเฉพาะ แบบเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK
เอกสารประกอบการสอน
บทที่ 1 การทำความรู้จัก  第一课 相识 บทที่ 2 การแนะนำ 第二课 介绍 บทที่ 3 การทำงาน 第三课 谈工作. บทที่ 4 ครอบครัว 为 第四课 家庭. บทที่ 5 อาหารการกิน 第五课 饮食 บทที่ 6 การซื้อของ 第大课 购物 บทที่ 7 การมอบของขวัญ 第七课 送礼 บทที่ 8 การพักผ่อนหย่อนใจ第八课 休息 บทที่ 9 การถามทาง 第九课 问路 บทที่ 10 การติดต่อสื่อสาร 第十课 联系方式
เฉลยแบบฝึกหัด 
แบบประเมินผลหลังเรียน 
เฉลยปบบประเมินผลหลังเรียน 

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top