RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม

48฿

คำอธิบาย

RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
เนื้อหาประกอบด้วย 
สารบัญ
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยุคก่อตั้ง
2. คุณธรรม จริยธรรม
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4.จิตสาธารณธะ
บทเสริม 1 แหล่งเรียนรู้
บทเสริม 2 หลักสูตรวัยใสใจสะอาดระดับอุดมศึกษา
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg