POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ (2/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 2/66    
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
  ♥ เอกสารทั้งหมด มี 28 หน้า ♥ ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 1 – ข้อ 5 ♥ ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 6 – ข้อ 10 ♥ ข้อ 11 – ข้อ 16 ปรนัย 5ตัวเลือก ♥ ข้อ 17 – ข้อ 21 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 22 – ข้อ 45 ปรนัย 5ตัวเลือก ♥ ข้อ 46 – ข้อ 50 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 51 – ข้อ 60 ปรนัย 5ตัวเลือก ♥ ข้อ 61 – ข้อ 65 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 66 – ข้อ 70 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 71 ปรนัย 5ตัวเลือก ♥ ข้อ 72 – ข้อ 76 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 77 – ข้อ 81 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด ♥ ข้อ 82 – ข้อ 100 ปรนัย 5ตัวเลือก8

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top