Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 307 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* การทดสอบทางจิตวิทยา

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน / โครงการ

* ความรู้ด้านการติดตามและประเมินผล

* แนวข้อสอบการวางแผนงาน / โครงการ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top