Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมการแพทย์ ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการทั่วไป) กรมการแพทย์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 268 หน้า
สารบัญ
• ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 • ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การติดตามและประเมินผล

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office)

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top