Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ทั่วไป (50 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสรุป การวิเคราะห์ประเด็น และการเขียนข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top