Sale!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัส 108) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัส 108) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ
•วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3. •วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบโครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* ค่านิยมคนไทย

* แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ

* ความรู้ด้านการวิเคราะห์

* แนวข้อสอบการวางแผนและการวิเคราะห์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top