Sale!

คู่มือสอบพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ รหัส 301-312) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ รหัส 301-312) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 333 หน้า
สารบัญ
•วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3. •วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบโครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* ค่านิยมคนไทย

* แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

* ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์สำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* แนวข้อสอบงานบริการ

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top